Free outpatient home care services

NEMOKAMOS AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS NAMUOSE (ASPN)

Home care is often a real challenge for both the patient and the person(s) caring for him/her when it is first encountered. Uncertainty, confusion and anxiety plague both parties: the patient and the carer may begin to feel isolated from life, isolated from the social environment, as the patient's medical condition requires constant and professional care.
That's why the team at Žaliakalnis Polyclinic Health Care Centre's home nursing service can help during this difficult time.

The team not only provides professional nursing services and information about social assistance, but also trains the person caring for the patient in the proper use of nursing equipment, nursing and physiotherapy basics to help ensure good health and to help the patient feel stronger during the nursing process.

Ambulatorinė slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) – tai licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento (išskyrus pacientus, kurie  gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją) gyvenamojoje vietoje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Beneficiaries of ASPNs:

  1. Asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis (asmens indivudualų slaugos paslaugų poreikį nustato paciento šeimos gydytojo komanda);
  2. People who, after receiving day surgery services, remain impaired in their ability to take care of their personal life and need post-operative care at home.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos VISIŠKAI NEMOKAMAI, jos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

SIUNTIMĄ AMBULATORINĖMS SLAUGOS PASLAUGOMS NAMUOSE IŠRAŠO PACIENTO ŠEIMOS GYDYTOJAS (FORMA E-F027), TODĖL DĖL ŠIŲ PASLAUGŲ GAVIMO ASMUO ARBA JO ARTIMASIS TURI KREIPTIS Į ŠEIMOS GYDYTOJĄ. Gydytojas nukreips jus pirmajam susitikimui su ASPN komanda, kuris įvyks per artimiausias 5 d. d. Jūsų namuose.Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia specialistų komanda:
Bendrosios praktikos slaugytojas pagal gydytojo paskyrimą suleidžia injekcijas į raumenis ir į veną, prijungia lašelinę, atlieka lašelinę infuziją kateteriu, paima kraujo, šlapimo ar kitų medžiagų mėginius laboratoriniams tyrimams, atlieka elektrokardiogramą. Matuoja temperatūrą, arterinį kraujo spaudimą, pulsą ir arterinio kraujo įsotinimą deguonimi. Taip pat atlieka pragulų priežiūrą ir perrišimą.
A physiotherapist identifies and treats nervous system, muscular and joint disorders based on the patient's medical condition. Specifically, a physiotherapist can help to facilitate movement and function, reduce pain, and increase movement potential. He or she also teaches and helps to adapt and compensate for loss of function due to illness or injury.
Slaugytojo padėjėjas užtikrina tinkamą asmens higieną (išmaudo ar padeda jam pačiam išsimaudyti, kerpa nagus, lašina lašus, keičia sauskelnes ar palas,  prižiūri burnos ertmę ir pan.), siekia išvengti / sumažinti pragulas (paciento vartymas). Slaugytojui paskyrus, tvarko paciento sekretą ir išskyras (keičia šlapimo surinktuvus, padeda pacientui naudotis tualeto kėde ir pan.).
Specialistai ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia pagal Lietuvos medicinos normoje nurodytas kompetencijas.

Nemokamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos visomis savaitės dienomis  nuo 8 val. iki 20 val.

For any questions, please contact the following contacts:

ASPN coordinator Elina Pabedinskienė

Tel. +370 638 33663