Kaip tapti klinikos pacientu?

Kaip tapti klinikos pacientu?

Lietuvos Respublikos gyventojas ar užsienietis turi teisę kreiptis į Žaliakalnio kliniką gauti pirminėms bei antrinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Jei asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu, jis gali registruotis poliklinikoje ir gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamas (nemokamas) asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Asmenys, kurie nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu, turi mokėti už apsilankymus pas gydytojus pagal klinikos direktorės įsakymu patvirtintus įkainius.

Prisirašymas prie UAB “Žaliakalnio poliklinika“ pirminės sveikatos priežiūros centro vykdomas šiais būdais:

  1. Ne karantino metu atvykęs į įstaigą ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. zaliakalnio.p-ka@inbox.lt elektroniniu paštu pateikęs formą Nr. 025-025-1/a, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu (rašydami prašymą galėsite patys rinktis, pas kokį klinikoje dirbantį šeimos gydytoją norite lankytis);
  3. paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Sutikdamas pacientas prisirašyti nuotoliniu būdų (telefoninis, elektroninis paštas, faksas ir kitos priemonės kuriomis galima indentifikuoti pacientą), turėtų pateiktį pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ar kitais būdais būtų galima indentifikuoti pacientą ir jo ryšio priemonę. Šis būdas galimas tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo šios tvarkos 1-3 punktuose nurodytais būdais. Asmuo formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tihttps://zaliakalniopoliklinika.lt/wp-content/uploads/2022/02/Prisirasymo-Registracija-PASPĮ-forma-ZP.docxesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį) UAB „Žaliakalnio poliklinika“

Registracijos forma (Žaliakalnio poliklinika, Savanorių pr. 125, Kaunas):

Prisirašymo Registracija PASPĮ forma ZP

Atkreipiame dėmesį, kad:
• Jūs pats galėsite pasirinkti gydytoją, prie kurio norite prisirašyti;
• Medicininės kortelės perdavimu Jums patiems rūpintis nereikės – tą atliks pasirinkto padalinio darbuotojai;
• Registracijos metu su savimi privaloma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą);
• Nepilnamečio prašymą tapti klinikos pacientu pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų, nurodant savo vardą ir pavardę;
• Prisirašant prie gydymo įstaigos yra nemokamas.

Kodėl turėtumėte rinktis Žaliakalnio poliklinika?
• Klinikoje prisirašiusiems pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugos yra nemokamos (pvz., šeimos gydytojo, gydytojo odontologo konsultacija, dalis tyrimų ir kt.).
• Toms paslaugoms bei kai kuriems tyrimams, kurie yra mokami (nėra finansuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo), visiems klinikoje prisirašiusiems pacientams taikomos nuolaidos.