Mirties liudijimas

Mirties liudijimas

Mirus pacientui, kuris buvo prisirašęs prie Žaliakalnio poliklinikos, giminėms ir artimiesiems mirties liudijimas išduodamas pateikus jų ir mirusiojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Gydytojas užpildo elektroninį Medicininį mirties liudijimą, atspausdintą jo nuorašą patvirtina savo spaudu, parašu, įstaigos spaudu ir atiduoda mirusiojo artimiesiems.

Medicininis mirties liudijimas registruojamas elektroninių Medicininių mirties liudijimų žurnale, jame pasirašo velionio artimieji.

Gydytojas išdavęs Medicininį mirties liudijimą, informuoja velionio artimuosius apie pareigą grąžinti mirusiojo asmens tapatybės kortelę/pasą teritorinei policijos įstaigai, kai neturi gyvenamosios vietos,-asmens mirties vietos civilinės metrikacijos įstaigai.
Elektroninės sistemos sutrikimo atveju išduodamas tik popierinės formos medicininis mirties liudijimas, velionio artimieji pasirašo šio dokumento šaknelėje, kuri lieka medicinos įstaigoje ir saugoma 25 metus.

Mirties liudijimą parašo:
Darbo dienomis 8:00-19:00 val. – šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas. Jam nesant – bet kuris kitas vaduojantis gydytojas.